Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6784
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
Authors: Dương, Vũ Nhật Miên
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Xếp hạng tín dụng
Khách hàng cá nhân
Cho vay
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6784
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongVuNhatMien.TT.pdfTóm tắt918.52 kBAdobe PDFView/Open
DuongVuNhatMien.TV.pdfToàn văn2.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.