Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thu Trang
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Doanh nghiệp ngành xây dựng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThuTrang.TT.pdfTóm tắt367.67 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThuTrang.TV.pdfToàn văn8.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.