Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6684
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng Đà Nẵng khi mua sắm tại siêu thị
Authors: Trương, Thị Thu Hương
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Mua hàng ngẫu hứng
Hành vi mua hàng ngẫu hứng
Hành vi người tiêu dùng
Siêu thị
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6684
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiThuHuong.TT.pdfTóm tắt877.42 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiThuHuong.TV.pdfToàn văn11.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.