Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6665
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha
Authors: Đào, Thị Đài Trang
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Balance Scorecard
Công ty Cổ phần Dược Danapha
Kế toán
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6665
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiDaiTrang.TT.pdfTóm tắt561.49 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiDaiTrang.TV.pdfToàn văn955.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.