Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6661
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thúy Nga
Advisor: Phạm, Hoài Hương, TS.
Keywords: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội
Tỷ suất sinh lời
Quy mô hội đồng quản trị
Công ty niêm yết Việt Nam
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6661
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiThuyNga.TT.pdfTóm tắt6.64 MBAdobe PDFView/Open
PhamThiThuyNga.TV.pdfToàn văn10.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.