Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6635
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Authors: Khúc, Thị Hà Thanh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị vốn luân chuyển
Tỷ suất lợi nhuận
Công ty cổ phần
Ngành vận tải
Sàn chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6635
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhucThiHaThanh.TT.pdfTóm tắt1.03 MBAdobe PDFView/Open
KhucThiHaThanh.TV.pdfToàn văn4.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.