Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6627
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng
Authors: Từ, Duy Tâm
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Hoàn thiện công tác kế toán
Trung tâm Phát triển Quỹ đất
Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị sự nghiệp có thu
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6627
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuDuyTam.TT.PDFTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
TuDuyTam.TV.pdfToàn văn11.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.