Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6602
Title: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nông - Phòng Giao dịch huyện Tuy Đức
Authors: Sang, Thiên Phúc
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Tỉnh Đắk Nông
Phòng Giao dịch huyện Tuy Đức
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6602
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SangThienPhuc.TT.pdfTóm tắt321.81 kBAdobe PDFView/Open
SangThienPhuc.TV.pdfToàn văn6.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.