Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6600
Title: Giải pháp marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Đông Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Marketing
Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đông ĐăkLăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6600
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanSon.TT.pdfTóm tắt328.04 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanSon.TV.pdfToàn văn7.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.