Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6599
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Lê, Thị Thu Phương
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Phát triển nguồn nhân lực
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Đông Á
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6599
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt329.76 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn6.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.