Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6573
Title: Quản trị quan hệ khách hàng trong cho vay đối với hộ kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Hoàng Sa
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Cho vay hộ kinh doanh
Hoạt động cho vay
CRM
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6573
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoHoangSa.TT.pdfTóm tắt355.76 kBAdobe PDFView/Open
DoHoangSa.TV.pdfToàn văn6.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.