Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6537
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phượng
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Hiệu quả kinh doanh
Ngành Du lịch - Khách sạn
Sàn Chứng khoán Việt Nam
Mô hình
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6537
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuong.TT.pdfTóm tắt521.94 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuong.TV.PDFToàn văn6.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.