Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6528
Title: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Kiều, Thị Xuân Thảo
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Hiệu quả tài chính
Doanh nghiệp chế biến thực phẩm
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6528
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KieuThiXuanThao.TT.pdfTóm tắt871.66 kBAdobe PDFView/Open
KieuThiXuanThao.TV.pdfToàn văn6.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.