Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6434
Title: Một số dạng bài toán đại số tổ hợp và xác suất trong chương trình trung học phổ thông
Authors: Phạm, Thị Minh Quyên
Advisor: Trần, Đạo Dõng, PGS.TS.
Keywords: Phương pháp Toán sơ cấp
Đại số tổ hợp
Xác suất
Giáo dục trung học
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6434
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMinhQuyen.TT.pdfTóm tắt669.72 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiMinhQuyen.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.