Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6397
Title: Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông tin của giá cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Khánh
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Tính thông tin của giá cổ phiếu
Informativeness
Cấu trúc sở hữu
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6397
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMyKhanh.TT.pdfTóm tắt392.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMyKhanh.TV.pdfToàn văn754.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.