Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6372
Title: Hoàn thiện hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Văn Văn
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Marketing
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6372
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanVan.TT.pdfTóm tắt223 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanVan.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.