Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6364
Title: Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Marketing
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Kinh doanh dịch vụ thẻ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6364
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhTam.TT.pdfTóm tắt511.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhTam.TV.pdfToàn văn1.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.