Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6340
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển việt Nam chi nhánh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Phi Hùng
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh
Bảo lãnh ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6340
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhiHung.TT.pdfTóm tắt226.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhiHung.TV.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.