Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6338
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đắk Lắk
Authors: Hồ, Tuấn Vinh
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Quản trị rủi ri tín dụng
Cho vay sản xuất kinh doanh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đông Đắk Lắk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6338
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoTuanVinh.TT.pdfTóm tắt234.26 kBAdobe PDFView/Open
HoTuanVinh.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.