Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6326
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông
Authors: Phạm, Xuân Thành
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
Tỉnh Đắk Nông
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6326
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamXuanThanh.TT.pdfTóm tắt220.5 kBAdobe PDFView/Open
PhamXuanThanh.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.