Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6301
Title: Xấp xỉ phân phối chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên Unordered Martingale bằng phương pháp Stein
Authors: Lê, Trần Phương Thanh
Advisor: Lê, Văn Dũng
Keywords: Dãy biến ngẫu nhiên Unordered Martingale
Phương pháp Stein
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6301
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTranPhuongThanh.TT.pdfTóm tắt329.48 kBAdobe PDFView/Open
LeTranphuongThanh.TV.pdfToàn văn443.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.