Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6295
Title: Phương trình vô định nghiệm nguyên và ứng dụng
Authors: Lê, Thị Kim Ánh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Châu
Keywords: Phương trình vô định
Phương trình vô định bậc nhất
Phương trình vô định bậc hai hai ẩn
Phương trình Pell
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc Sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6295
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimAnh.TT.pdfTóm tắt617.25 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimAnh.TV.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.