Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN)
Authors: Đàm, Thị Đại
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Vốn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
NDN
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty; Chương 2.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DamThiDai.TT.pdfTóm tắt426.76 kBAdobe PDFView/Open
DamThiDai.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.