Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5714
Title: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Việt Trung
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Dịch vụ Phi tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bình Định
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5714
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVietTrung.TT.pdfTóm tắt166.59 kBAdobe PDFView/Open
TranVietTrung.TV.pdfToàn văn680.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.