Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5584
Title: Nghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - Pendubot
Authors: Phan, Việt Hùng
Advisor: Nguyễn, Anh Duy, TS.
Keywords: Hệ thống thiếu dẫn động
Hệ thống cánh tay Robot thiếu dẫn động
Hệ thống Pendubot
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Tự động hóa. Mã số: 60.52.60; 121 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về hệ thống thiếu dẫn động; Chương 2. Động lực học của hệ thống Pendubot; Chương 3. Tổng hợp bộ điều khiển Swing-Up; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5584
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVietHung.TT.pdfTóm tắt757.75 kBAdobe PDFView/Open
PhanVietHung.TV.pdfToàn văn3.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.