Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5547
Title: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
Authors: Lê, Hồng Tuấn
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Vay doanh nghiệp
Quản trị rủi ro tín dụng
Tín dụng kinh doanh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5547
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHongTuan.TT.pdfTóm tắt302.92 kBAdobe PDFView/Open
LeHongTuan.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.