Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5477
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân
Authors: Nguyễn, Xuân Hoàng
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hải Vân
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5477
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanHoang.TT.pdfTóm tắt467.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanHoang.TV.pdfToàn văn1.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.