Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5476
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Phan, Thanh Tùng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Quảng Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5476
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThanhTung.TT.pdfTóm tắt457.89 kBAdobe PDFView/Open
PhanThanhTung.TV.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.