Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5363
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Dương, Thùy Vân
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5363
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt298.37 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.105.pdfToàn văn915.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.