Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5315
Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Nguyên Thảo
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Vay tiêu dùng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5315
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt224.88 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.106.pdfToàn văn697.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.