Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5297
Title: Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, An Sơn
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Bảo lãnh ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5297
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt404.65 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.116.pdfToàn văn3.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.