Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5284
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Lê Thanh Tuyền
Advisor: Nguyễn, Phùng
Keywords: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5284
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt391.61 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.127.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.