Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5191
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thanh Thúy
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Công Thương Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5191
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt267.43 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.102.pdfToàn văn3.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.