Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5139
Title: Ứng dụng mô hình SAAS xây dựng dịch vụ web giải quyết chế độ ngắn hạn tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Nho Mẫn
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Mô hình SAAS
Điện toán đám mây
Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5139
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt391.37 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.94.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.