Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5110
Title: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Trọng Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Tín dụng cá nhân
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5110
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt382.39 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.120.pdfToàn văn787.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.