Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4960
Title: Tối ưu hóa quy trình chiết tách, đề xuất quy trình công nghệ thu nhận dịch chiết Axit Hidroxycitric từ vỏ quả bứa khô với quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ
Authors: Lê, Thị Tuyết Anh
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Vỏ quả bứa
Phương pháp chiết tách
Axit Hidroxycitric (HCA)
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4960
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt696.31 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.138.pdfToàn văn2.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.