Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4850
Title: Các thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán
Authors: Hoàng, Đình Trọng
Advisor: Lê, Văn Sơn
Keywords: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
Thuật toán điều khiển tương tranh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4850
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt567.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.