Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4741
Title: Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hồ, Thị Thùy Linh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Rủi ro cổ phiếu
Bất động sản
Sở Giao dịch chứng khoán
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4741
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.136.pdfToàn văn4.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt306.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.