Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4729
Title: Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thanh Thư
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Cổ phiếu
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4729
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt452.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.