Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4675
Title: Mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Đỗ Tuấn Khương
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay mượn
Ngân hàng chính sách xã hội
Hộ nghèo
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4675
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.86.pdfToàn văn615.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt338.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.