Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4615
Title: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Hồ, Văn Trị
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vốn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4615
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt293.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.