Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4547
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay đầu tư tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai
Authors: Lê, Thi Kim Tánh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay đầu tư
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Gia Lai
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4547
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn văn881.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt167.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.