Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4540
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định
Authors: Thái, Vĩnh Chí
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tín dụng
Quản trị khách hàng
Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4540
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.140.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt270.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.