Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4529
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh Phú Tài - Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đình Quang
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn
Keywords: Quản trị khách hàng
Quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4529
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.130.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt302.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.