Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4339
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương - Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Trịnh, Minh Nhật Vũ
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quan hệ khách hàng
Quản trị quan hệ khách hàng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4339
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn655.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.