Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4332
Title: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Dương, Thị Ánh Tiên
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Kiểm soát vốn đầu tư
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn văn679.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt166.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.