Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3958
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Linh Nga
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng thương mại; Chương 2.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng) và các hoạt động quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3958
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiLinhNga.TT.pdfTóm tắt182.01 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiLinhNga.TV.pdfToàn Văn2.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanThiLinhNga.pdfBia63.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.