Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3941
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Phân tích tài chính
Vay vốn
Doanh nghiệp
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3941
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn Văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt176.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.