Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
Authors: Lê, Thị Mỹ Phương
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, TS.
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Cấu trúc vốn
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 137 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2: Đặc điểm ngành xây dựng và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội; Chương 3:Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Hà Nội.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMyPhuong.TT.pdfTóm tắt181.01 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMyPhuong.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.