Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3838
Title: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh Quảng Nam
Authors: Vũ, Lê Bảo Trân
Advisor: Ngô, Hà Tấn
Keywords: Kế toán
Kế toán trách nhiệm
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3838
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn Văn565.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt220.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.